اختلال در نیت غسل استحاضه

ارسال شده در اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

سوال : زنى که داراى عادت استحاضه است و پس از پاک شدن بر اثر ندانستن مسأله در...

متن کامل

عارض‌شدن حیض یا استحاضه در زمان اعتکاف

ارسال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

س. حکم اعتکاف زنى که در ایام اعتکاف ـ چه در روز اول یا دوم یا سوم ـ حیض یا...

متن کامل

حائض شدن پس از اتمام روز دوم اعتکاف

ارسال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

س. من در سال گذشته در ایام البیض در مسجدى معتکف شدم، پس از اتمام روز دوم...

متن کامل

شک در تحقّق حیض یا استحاضه

ارسال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

س. حکم اعتکاف زنى که شک در حیض یا استحاضه دارد، چه در روز اول یا دوم یا سوم،...

متن کامل

عارض‌شدن حیض یا استحاضه در زمان اعتکاف

ارسال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

س. حکم اعتکاف زنى که در ایام اعتکاف ـ چه در روز اول یا دوم یا سوم ـ حیض یا...

متن کامل

غسل‌هاى معتبر در صحّت اعتکاف

ارسال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴ در احکام, دخترانه | بدون نظر

س. آیا غسل‌هاى استحاضه شرط صحّت اعتکاف است؟ ج: این غسل‌ها شرط صحّت اعتکاف...

متن کامل